Projektant innowacyjnych rozwiązań

INFORMACJE PRAWNE

Firma : SERAAP
Siedziba : 16, rue des Vendéens – 85590 St Malo du Bois – FRANCJA
Telefon: +33 (0)2 51 67 84 97
N° RCS :  517 447 208
Kapitał zakładowy : 60 000 €

1. Prawo własności intelektualnej

Witryna jest wyłączną własnością SERAAP, która jako jedyna jest uprawniona do używania i wykorzystywania praw własności intelektualnej i dóbr osobistych związanych z tą witryną, w szczególności znaków towarowych, wzorów i modeli, praw autorskich i praw do wizerunku, zarówno pierwotnie, jak i na mocy cesji lub licencji na użytkowanie. Korzystanie z całości lub części witryny www.seraap.com, w szczególności poprzez pobieranie, powielanie, przesyłanie lub przedstawianie w jakimkolwiek celu innym niż użytek osobisty i prywatny w celach niekomercyjnych, jest surowo zabronione.

Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich modyfikowania, poprawiania i usuwania (art. 34 francuskiej ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Aby skorzystać z tego prawa, proszę skontaktować się z SERAAP – 16, rue des Vendéens – 85590 St Malo du Bois – FRANCJA.

Dostęp do strony internetowej www.seraap.com i korzystanie z jej zawartości podlega opisanym poniżej warunkom użytkowania. Uzyskując dostęp do strony internetowej www.seraap.com i przeglądając ją, odwiedzający bez zastrzeżeń akceptuje poniższe postanowienia.

2. Projektowanie stron internetowych

Le site a été conçu et développé par :

Comwell
5 rue Augustin Fresnel
ZA de La Bretonnière – Boufféré
85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tel. : 02 51 47 79 25
www.comwell.fr

3. Prawa autorskie

Programowanie, Grafika : ©Comwell – 18, place Dugast Matifeux – 85600 Montaigu – www.comwell.fr
Zdjęcie przypisane : Photographe ©Sarah Scaniglia

4. Hosting

O2switch
Chemin des Pardiaux
63000 Clermont-Ferrand
https://www.o2switch.fr/

5. Hipertekstowe łącza do innych stron

Linki hipertekstowe do strony www.seraap.com mogą być tworzone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą SERAAP, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie. SERAAP zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą łącza.

6. Cookies

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58/WE SERAAP wykorzystuje pliki cookie do celów identyfikacji osób. Te pliki cookie będą przechowywane na komputerze internauty przez pięć (5) lat, chyba że internauta je usunie. Każdy użytkownik Internetu może odrzucić te pliki cookie, klikając przycisk „usuń pliki cookie” w opcjach internetowych / zakładce: poufność, pamiętając, że w rezultacie korzystanie z witryny może być ograniczone. Plik cookie nie umożliwia nam Państwa identyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, rejestruje on informacje związane z przeglądaniem naszej witryny przez Państwa komputer (odwiedzone strony, data i godzina wizyty itp.), które możemy odczytać podczas Państwa kolejnych wizyt.

7. Gwarancje i obowiązki SERAAP

W zakresie dozwolonym przez prawo SERAAP nie ponosi odpowiedzialności: za jakąkolwiek niedokładność, nieścisłość, pominięcie lub za jakiekolwiek szkody wynikające z ingerencji osoby trzeciej prowadzącej do modyfikacji informacji udostępnionych na stronie www.seraap.com w przypadku szkód spowodowanych dostępem nieupoważnionej osoby trzeciej do strony lub uniemożliwieniem dostępu. Użytkownik jest informowany, że SERAAP może w każdej chwili przerwać dostęp do witryny z powodów konserwacyjnych, bezpieczeństwa lub innych ograniczeń technicznych.

8. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu francuskiemu. Sądy francuskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów związanych bezpośrednio lub pośrednio z dostępem do tej witryny lub korzystaniem z niej. Oryginalna wersja niniejszych warunków została sporządzona w języku francuskim.